Všechny velké světové firmy vkládají velké prostředky do vývoje rozšířené reality. Každá velká firma se chce tohoto boomu zúčastnit.

Virtuální realita bude v nejbližších letech posunuta na druhou kolej, protože pro firmy je atraktivnější právě rozšířená realita. Ta se dá mnohem lépe zpeněžit a nabízí mnoho nových možností.

Především nabídne novou oblast marketingu, která se teprve rozvine. Již nyní mohou inzerenti využívat rozšířenou realitu, ale možností marketingu budou mnohem širší.

Dnes potřebujete virtuální brýle

V dnešní době je potřeba vlastnit tzv. virtuální brýle, díky kterým se můžete „zúčastnit“ virtuální nebo rozšířené reality. A právě druhá z možností by měla být v nejbližších době výnosnější. Společnost International Data Corporation (IDG) předpovídá ve své studii právě masivní nástup rozšířené reality. Velký nárůst tato technologii zaznamená během pár let, kdy dojde ke zlevnění potřebných technologií.

Rostoucí trh virtuální a rozšířené reality

V roce 2015 byl trh s virtuální realitou odhadován na 1,37 miliardy dolarů podle společnosti Statista. Zároveň trh s rozšířenou realitou se odhaduje již nyní na dvojnásobný. V roce 2022 se celkový trh s rozšířenou realitou odhaduje na více jak 117 miliard amerických dolarů.

Do konce roku 2018 se odhaduje celosvětový počet aktivních uživatelů z oblasti rozšířené reality na 175 milionů.

Rozšířená realita součástí našeho života

V dnešní době tvorů tento segment trhu především hry a zábavné aplikace. Je však jen otázkou času, kdy se firmy více zaměří na praktické aplikace. Během pár let se dá předpokládat masivní nárůst dostupných aplikací.

Mnozí lidé předpovídají rozšířené realitě podobně velký vývoj, jako s nástupem internetu. Samotná technologie během pár let zlevní na cenu dostupnou pro běžné uživatele.

Rozšířená realita se vám nemusí líbit, můžete jí odolávat několik let, ale s nadsázkou se dá říci, že si vás RR najde sama. Je jen otázkou času kdy…

Rekapitulace
Datum:
Název:
Rozšířená realita je součástí dnešní doby.
Hodnocení autora:
5